Home / Tag Archives: Thủy Triều Đỏ Có Ảnh Hưởng Đến Con Người Không?

Tag Archives: Thủy Triều Đỏ Có Ảnh Hưởng Đến Con Người Không?

Thủy Triều Đỏ Là Gì?

Thủy Triều Đỏ Là Gì?

1. Thủy triều đỏ là gì? “Thủy triều đỏ” là một thuật ngữ thông dụng được dùng để chỉ một trong một loạt các hiện tượng tự nhiên được gọi là tảo nở hoa gây hại hay HABs (viết tắt của cụm từ tiếng anh Harmful Algal Blooms). Thuật ngữ ...

Read More »