Home / Tag Archives: Nhân Tố Nào Gây Ra Thủy Triều Đỏ?

Tag Archives: Nhân Tố Nào Gây Ra Thủy Triều Đỏ?

Thủy Triều Đỏ Là Gì?

Thủy Triều Đỏ Là Gì?

1. Thủy triều đỏ là gì? “Thủy triều đỏ” là một thuật ngữ thông dụng được dùng để chỉ một trong một loạt các hiện tượng tự nhiên được gọi là tảo nở hoa gây hại hay HABs (viết tắt của cụm từ tiếng anh Harmful Algal Blooms). Thuật ngữ ...

Read More »