Home / Dịch vụ

Dịch vụ

Top 10 hãng hàng không tốt nhất thế giới năm 2016

Top 10 hàng không tốt nhất thế giới năm 2016

1. Emirates: Trụ sở: Dubai, Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất. Được thành lập năm 1985, hãng hàng không quốc doanh Emirates có trên 1.000 chuyến bay từ Dubai mỗi tuần. Sự phát triển nhanh chóng của hãng đã giúp Dubai trở thành tâm du lịch liên lục địa ...

Read More »